Strojni park

Pogon

Proizvodi

1. INFORMACIJA O TRGOVAČKOM DRUŠTVU VJ-eko d.o.o.

 

 1.1. Registracija djelatnosti

Tvrtka  „VJ-eko“ d.o.o. je osnovana početkom 2005.godine, kada je poduzetnik Vjekoslav Majetić s dugogodišnjim iskustvom na području proizvodnje opreme i uređaja (vlasnik „DOK-ING“ d.o.o., Zagreb) pokrenuo poduzetnički poduhvat i oko sebe okupio tim stručnih zaposlenika na potpomognutom području državne skrbi . Sjedište tvrtke  je u Slunju, gdje se i obavlja poslovna djelatnost. Registrirana je kod Trgovačkog suda u Karlovcu, MBS: 020035866  kao društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge s temeljnim kapitalom od 20.000 kn i kategorizirana je prema šifri djelatnosti (NKD-2007.) u skupinu 28.99. Proizvodnja ostalih strojeva za specijalne namjene.

Stalni trend povećanja imovine tvrtke i ostvarivanje stabilnosti poslovanja, doveo je do povjerenja u tvrtku ("goodwill"), kako kupaca, tako i brojnih dobavljača.

Danas tvrtka ima u radnom odnosu 35 stručnih i educiranih zaposlenika, većinom u proizvodnom dijelu sa visokim udjelom visokoobrazovanih zaposlenika. Više od 50 % ukupnih prihoda ostvaruje se isporukom proizvoda za prvu ugradnju u opremu i postrojenja namijenjenu svjetskom tržištu , velikom izvozniku, tvrtki „DOK-ING“ d.o.o., Zagreb. Da bi tvrtka zadovoljila stroge kriterije kupaca i poboljšala učinkovitost poslovnih procesa u organizaciji, pratila norme u poslovanju, 2014.godine  je uvela  Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008. Uvođenjem Sustava kvalitete  dat je poseban naglasak na organizaciju svih procesa i postupaka na nivou cijele tvrtke uz stalna poboljšanja usmjerena na kupce, dobavljače i uključenost svih zaposlenika u provođenje ciljeva i politike kvalitete. U 2014. god. uveden je ERP sustav (informatizacija praćenja proizvodnog procesa) GoSoft, te se provode aktivnosti na implementaciji i skorom uvođenju Sustava zaštite okoliša ISO 14001. Orijentacija tvrtke je  na dugoročan i održiv razvoj u svim segmentima poslovanja. Osnovna vodilja poslovanja je: " Zadovoljstvo kupcu se može osigurati jedino visokom kvalitetom proizvoda, dogovorenim rokom isporuke i prihvatljivom cijenom!".

Tvrtka od svojih samih početaka rada ima stalni rast proizvodnje, uvođenja novih proizvoda, investiranja u novu opremu i tehnologiju, znatan porast prihoda, proširenje proizvodnih kapaciteta, uvođenja inovacija uz trend zapošljavanja i povećavanja dobiti. Znatna sredstva ulažu se u marketinške akcije (interaktivna WEB-stranica) i  edukaciju djelatnika, kako bi se udovoljilo zahtjevima naručitelja i osigurala kvaliteta svih procesa i proizvodnih postupaka.  Redovno se podmiruju obveze prema zaposlenicima, doprinosi i porezi. Prema klasifikaciji tvrtka je svrstana  u male poduzetnike.

 

Svojim uspješnim radom tvrtka je značajno doprinijela razvoju i obnovi grada Slunja i utjecala na smanjenje visoke stope nezaposlenosti na području posebne državne skrbi. Tvrtka je dobitnik  brojnih priznanja za dugogodišnji uspješan rad  (Zlatna kuna u kategoriji malih poduzeća 2012.godine  HGK komore Karlovac ).

Primarna djelatnost tvrtke je proizvodnja  dijelova i elemenata od metala s dodanom vrijednošću. Proizvodni program temelji se na samostalnom i vlastitom razvoju potpuno novih dijelova, usvajanjem proizvodnje dijelova i opreme iz programa poslovnih partnera koji se koriste za izradu strojeva za vatrogastvo i razminiranje. Proizvodeći proizvode i pružanjem usluga na temelju stečenog iskustva, usvojenih sposobnosti djelatnika tvrtke uz korištenje suvremenih alata u proizvodnji i ispitivanju na poligonima te stalnim usavršavanjem, dostignuta je razina priznatog proizvođača dijelova visoke razine površinske obrade. Tvrtka Vj-eko d.o.o. danas isporučuje svoje proizvode poznatim izvoznicima u Hrvatskoj, tvrtkama Dok-Ing d.o.o., Končar MK d.o.o., Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o., a od 2015. god. radi usluge sačmarenja i bojanja za tvrtku Kovis d.o.o. iz Brežica, Slovenija za kupca Siemens.

Na današnjem stupnju razvoja, djelatnost društva uključuje slijedeće proizvodne programe:

  • opreme za vatrogastvo (metalni dijelovi postroja, voznog dijela, ovjesa  stroja, kućišta i drugih mehaničkih komponenti za dijelove pogonskog stroja)
  • opreme za rudarstvo
  • opreme za razminiranje
  • izrada metalnih konstrukcija
  • uslužna strojna obrada
  • usluga antikorozivne zaštite sačmarenjem i bojanjem

Proizvodi tvrtke odlikuju se visokom kvalitetom izrade i završnom obradom, čime je osigurana dugotrajnost i prepoznatljivost.

Prikaz osnovnih informacija o poduzetniku daje se u Tablici 1.

Tablica 1. Prikaz osnovnih podataka o tvrtki    

Naziv: „VJ-eko” d.o.o.
Sjedište: Slunj
OIB: 44599829843
Šifra i opis djelatnosti: C 28.99 – proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, dn  (NKD 2007)
Datum osnivanja i statusne promjene: 31.01.2005.god.
Upis u Registar: Trgovački sud u Karlovcu
MBS: 020035866
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Vlasnička struktura: 100 % -Vjekoslav Majetić

 

 

Info

VJ-EKO d.o.o.

Slunj, 

tel: +385 47 777 291

Priznanja i certifikati

ISO 9001
Zlatna kuna - 2011
Postupak zavarivanja prema HRN EN ISO 15614-1 od strane FSB-ZK Cert
Zavarivači prema HRN EN ISO 9606-1 od strane FSB-ZK Cert

Misija

Integrirajući nove tehnologije, proizvodimo strojeve posebne namjene, koji štite ljudske živote u obavljanju najopasnijih poslova, primarno u razminiranju, vatrogastvu i rudarstvu.

Vizija

Stalnim ulaganjem u poslovnu izvrsnost stvoriti kvalitetnu osnovu proširenja asortimana proizvodnih usluga, osiguravajući prepoznatljivost i rast naše tvrtke na tržištu.